Členství

Členství v České sekci ICS, o.s. se řídí stanovami ICS, jejichž zestručněná verze, odpovídající poměrům v České republice, je registrována ministerstvem vnitra ČR. Naše IČO je 22691847.

Přihláška

Uchazeč o členství vyplní přihlášku, kterou získá u sekretáře sekce. Přiloží k ní stručné curriculum vitae v angličtině a dvě fotografie. Po získání tří doporučení dosavadních členů ICS je přihláška sekretářem postoupena výboru sekce, který o ní rozhodne.

Po podpisu takto projednané přihlášky sekretářem a prezidentem sekce je přihláška zaslána do ústředí v Chicagu . Celé řízení trvá několik měsíců, ale již od projednání ve schůzi výboru je uchazeč považován za člena naší sekce.

Další podrobnosti řádného a čestného členství řeší stanovy sekce.

 

prof novak sekretarNa světovém kongresu ICS na Taiwanu v prvním listopadovém týdnu 2018 byl sekretářem Evropské federace ICS a tím členem nejužšího vedení organizace zvolen prof. MUDr. Karel Novák, DrSc.

Den poté byl jmenován zasloužilým členem této organizace.

Funkce Evropského sekretáře je od roku 1938 nejvyšší pozicí , kterou zástupce české chirurgie v ICS dosáhl.