Nejdůležitější události v roce 2019

Doma:

08. 03. – 10. 03. Výjezdní zasedání České sekce ICS v Konstantinových Lázních

Více podrobností

V zahraničí:

09. 02. Workshop akutních výkonů v Erlangenu - úspěšně proběhlo
13. 03. Onkologické odpoledne ve Weidenu – významná účast našich členů
26. 03. Zasedání Německé sekce ICS v Mnichově – účast prezidenta
17. 06. – 19. 06. Výjezd české delegace ICS do Nizozemí
14. 10. – 16. 10. Kongres Latinskoamerické federace ICS v Buenos Aires
04. 11. – 06. 11. Council Evropské federace ICS v Santanderu ve Španělsku

25. Rytířem českého lékařského stavu

Čestný člen České sekce ICS a její bývalý sekretář Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc., emeritní přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice a LFUP v Olomouci, byl 14. března 2019 pasován dvacátým pátým Rytířem českého lékařského stavu.

Česká sekce ICS si tohoto ocenění váží a srdečně blahopřeje.

Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

Zdroj: Tempus Medicorum 4/2019

Oznámení

Je nám smutnou povinností oznámit, že 20. června 2018 zemřel po dlouhé nemoci náš dlouholetý aktivní člen, pan Doc. MUDr. Jiří Šiller, PhD., přednosta chirurgické kliniky v Pardubicích.

Čest jeho památce.

Je nám smutnou povinností oznámit, že dne 19.3.2017 zemřel prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc., dlouholetý prezident České sekce International College of Surgeons a zakladatel Česko - japonských chirurgických sympozií. Byl mimořádnou osobností české chirurgie s celosvětovým přesahem.

Čest jeho památce.

Celosvětové měřítko

International College of Surgeons je nejstarší světovou chirurgickou organizací. Je jedinou z těchto organizací, která oficiálně spolupracuje se světovou zdravotnickou organizací (WHO).

112 zemí všech kontinentů

Dnes má ICS šest kontinentálních federací, které sdružují 67 národních sekcí ve 112 zemích všech kontinentů. Je organizací výběrovou a dbá na vysokou odbornou a morální kvalitu svých členů. Výrazně přispěla k rozšíření kvalitní chirurgie do celého světa.

Nejstarší na světě

Československá a později Česká sekce ICS patří k nejstarším na světě. Za totalitních režimů byla jako nositel demokracie trnem v oku oficiálním politickým kruhům. Dnes je registrována jako oficiální občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou.

 
 

Cíle české sekce ICS

  •   Zprostředkovat českým chirurgům snadný kontakt se světem.
  •   Pravidelně komunikovat s předními chirurgy z celého světa.
  •   V rámci svých možností přispívat k celosvětovým úkolům ICS.
  •   Usnadnit publikační činnost v renomovaných časopisech.
  •   Navázat na úspěch celosvětového kongresu ICS v Praze v roce 2015.

Kontinentální federace

Každá z federací sdružuje řadu národních sekcí

mapa

Podrobnosti na www.icsglobal.org

prof novak sekretarNa světovém kongresu ICS na Taiwanu v prvním listopadovém týdnu 2018 byl sekretářem Evropské federace ICS a tím členem nejužšího vedení organizace zvolen prof. MUDr. Karel Novák, DrSc.

Den poté byl jmenován zasloužilým členem této organizace.

Funkce Evropského sekretáře je od roku 1938 nejvyšší pozicí , kterou zástupce české chirurgie v ICS dosáhl.

Aktuálně

 

Jubilejní světový chirurgický kongres ICS 2015 v České republice

Významný úspěch České sekce ICS

Více informací