Nejdůležitější události v roce 2023

 

Světový kongres v Turecku
Ve dnech 8.-10. listopadu se uskuteční světový kongres v Turecké Ankaře

 

Česko-Japonská sympozia 2023
V říjnu 2023 se uskuteční 31.-33. Česko-Japonská chirurgická sympozia. Týden Česko-Japonských sympozií od 1.10. do 8.10. bude obohacen o další mezinárodní účast. Finální program sympozií je k dispozici zde. Další informace budou průběžně zveřejňovány v sekci Novinky.

 

Meeting národní sekce ICS USA
Pro aktivní účast na meetingu národní sekce ICS USA v San Antoniu v Texasu květnu r.2023 byli nominováni  prim. MUDr. Matyáš a prim. MUDr. Nestrojil.

 

Vyšla kniha prof. Nováka

V polovině července vyšla kniha prof. Nováka Hoření dogmat, týkající se nedoceněných velikánů české medicíny. Zájemci si ji mohou objednat za poloviční cenu (200,-Kč) u autora a bude jim předána při Česko-japonských sympoziích nebo při schůzi výboru 31.srpna.

Obálka nové knihy prof. Nováka

Náš člen Miloslav Duda vydal knihu pamětí

Doporučujeme knihu našeho služebně nejstaršího člena, pana prof. MUDr. Miloslava Dudy, DrSc. Kniha nese náze Půlstoletí s chirurgií a je dostupná ve vydavatelství Univerzity Palacekého v Olomouci: vydavatelstvi.upol.cz

Gratulace prof. Pirkovi prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Ocenění pro naše členy

Ocenění za jednu z nejlepších kazuistik, publikovaných v Rozhledech v chirurgii získali též naši členové: R. Novotný, J. Křístek a J. Froněk.

Jaroslav Chlupáč získal Prusíkovu cenu

Srdečně blahopřejeme Jarosluavu Chlupáčovi k získání prestižní Priusíkovy ceny za nejlepší odborný článšk v oboru angiologie publikovaný v roce 2022. Vítěžný článek si můžete stáhnout zde.

Prusíkova cena pro Jaroslava Chlupáče

Profesor Jan Pirk oslavil 75. narozeniny

20. dubna oslavil významné životní výročí prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Snímky z osobní gratulace prof. Nováka jubilantovi pořídil další gratulant J. Chlupáč.

Srdečně blahopřejeme.

Gratulace prof. Pirkovi prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

26. Rytířem českého lékařského stavu

Na slavnostním zasedání České lékařské komory byl 17. března 2022 pasován na Rytíře českého lékařského stavu Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. Je to jak ocenění jeho celoživotního působení v medicíně a chirurgii, tak i čest pro naši sekci po předchozích oceněních profesorů Krále a Pirka.

Srdečně blahopřejeme.

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

Čestné medaile

Předsednictvo ČLS JEP udělilo čestné medaile našim váženým členům Doc. MUDr. Karlovi Havlíčkovi, CSc. a prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc.

Srdečně blahopřejeme.

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Zdroj: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

25. Rytířem českého lékařského stavu

Čestný člen České sekce ICS a její bývalý sekretář Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc., emeritní přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice a LFUP v Olomouci, byl 14. března 2019 pasován dvacátým pátým Rytířem českého lékařského stavu.

Česká sekce ICS si tohoto ocenění váží a srdečně blahopřeje.

Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

Zdroj: Tempus Medicorum 4/2019

Celosvětové měřítko

International College of Surgeons je nejstarší světovou chirurgickou organizací. Je jedinou z těchto organizací, která oficiálně spolupracuje se světovou zdravotnickou organizací (WHO).

112 zemí všech kontinentů

Dnes má ICS šest kontinentálních federací, které sdružují 67 národních sekcí ve 112 zemích všech kontinentů. Je organizací výběrovou a dbá na vysokou odbornou a morální kvalitu svých členů. Výrazně přispěla k rozšíření kvalitní chirurgie do celého světa.

Nejstarší na světě

Československá a později Česká sekce ICS patří k nejstarším na světě. Za totalitních režimů byla jako nositel demokracie trnem v oku oficiálním politickým kruhům. Dnes je registrována jako oficiální občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou.

 
 

Cíle české sekce ICS

  •   Zprostředkovat českým chirurgům snadný kontakt se světem.
  •   Pravidelně komunikovat s předními chirurgy z celého světa.
  •   V rámci svých možností přispívat k celosvětovým úkolům ICS.
  •   Usnadnit publikační činnost v renomovaných časopisech.
  •   Navázat na úspěch celosvětového kongresu ICS v Praze v roce 2015.

Kontinentální federace

Každá z federací sdružuje řadu národních sekcí

mapa

Podrobnosti na www.icsglobal.org

prof novak sekretarV online volbách světového vedení ICS byli v listopadu 2021 pro období 2022 - 2023 zvoleni:

 - Prvním světovým viceprezidentem prof. MUDr. et PhDr. Karel Novák, DrSc.

 - Přídatným viceprezidentem prim. MUDr. Jindřích Šebor

 - Přídatnými guvernéry MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D. a doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.d.

 

Aktuálně

 

Jubilejní světový chirurgický kongres ICS 2015 v České republice

Významný úspěch České sekce ICS

Více informací