Nejdůležitější události v roce 2022

Doma:

Pomáháme Ukrajině (další viz aktuality)
Počátkem března předali prof. Novák a MUDr. Šenkýřová za podpory posádky dodávkového
vozu Českého rozhlasu v Plzni materiální pomoc Ukrajině ve výši přibližně 1,3 milionu Kč.
Šlo o více než 2 440 kvalitnich, mnohdy velmi drahých chirurgických nástrojů, mnoho beden
pomůcek pro různé druhy stomií, mnoho beden obvazového a dalšího materiálu, zánovní
moderní ultrasonografický přístroj a menší množství stomatologického materiálu.

Výjezdní zasedání České sekce ve dnech 22. až 24. dubna 2022 v Žatci.
Po výjezdním zasedání v Žatci byla shromážděna finanční částka ve výši 100 000,- Kč a
zaslána na účet Ukrajinského velvyslanectví v Praze pro humanitární pomoc Ukrajině.
Deklarace České sekce k humanitární situaci na Ukrajině
Český a anglický text je uveden v aktualitách jako odkaz.


30.6. V Plzni proběhne křest knihy prof. K. Nováka s názvem Oprátky spravedlnosti, nebo
pomsty? Podtitul zní: Hrdelní ortely mimořádných lidových soudů v Plzni a Klatovech
v letech 1945 – 1947.
Všichni členky a členové jsou srdečně zváni.


25.10. v 17:00
Odložená přednáška PhDr. Kodeta, Ph.D. na téma Vývoj japonské kultury a mediciny v éře
Tokugawa a v moderním období. Proběhne online a bude včas anoncována.

 

V zahraničí:
26. 4. až 30.4. Výroční shromáždění ICS sekce USA v Providence – Invited speaker Prof.
Novák – viz aktuality

23. 5. 2022 Setkání evropských reprezentantů ICS v Ženevě. Za Českou sekci nominován
MUDr. P. Póczoš, Ph.D.

20. 11. až 27.11. Japonsko -česká sympozia v Kurume, Jokohamě a Fukuoce. Původní
nominace platí, letenky zakoupeny.

 

26. Rytířem českého lékařského stavu

Na slavnostním zasedání České lékařské komory byl 17. března 2022 pasován na Rytíře českého lékařského stavu Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. Je to jak ocenění jeho celoživotního působení v medicíně a chirurgii, tak i čest pro naši sekci po předchozích oceněních profesorů Krále a Pirka.

Srdečně blahopřejeme.

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

Čestné medaile

Předsednictvo ČLS JEP udělilo čestné medaile našim váženým členům Doc. MUDr. Karlovi Havlíčkovi, CSc. a prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc.

Srdečně blahopřejeme.

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Zdroj: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

25. Rytířem českého lékařského stavu

Čestný člen České sekce ICS a její bývalý sekretář Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc., emeritní přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice a LFUP v Olomouci, byl 14. března 2019 pasován dvacátým pátým Rytířem českého lékařského stavu.

Česká sekce ICS si tohoto ocenění váží a srdečně blahopřeje.

Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

Zdroj: Tempus Medicorum 4/2019

Celosvětové měřítko

International College of Surgeons je nejstarší světovou chirurgickou organizací. Je jedinou z těchto organizací, která oficiálně spolupracuje se světovou zdravotnickou organizací (WHO).

112 zemí všech kontinentů

Dnes má ICS šest kontinentálních federací, které sdružují 67 národních sekcí ve 112 zemích všech kontinentů. Je organizací výběrovou a dbá na vysokou odbornou a morální kvalitu svých členů. Výrazně přispěla k rozšíření kvalitní chirurgie do celého světa.

Nejstarší na světě

Československá a později Česká sekce ICS patří k nejstarším na světě. Za totalitních režimů byla jako nositel demokracie trnem v oku oficiálním politickým kruhům. Dnes je registrována jako oficiální občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou.

 
 

Cíle české sekce ICS

  •   Zprostředkovat českým chirurgům snadný kontakt se světem.
  •   Pravidelně komunikovat s předními chirurgy z celého světa.
  •   V rámci svých možností přispívat k celosvětovým úkolům ICS.
  •   Usnadnit publikační činnost v renomovaných časopisech.
  •   Navázat na úspěch celosvětového kongresu ICS v Praze v roce 2015.

Kontinentální federace

Každá z federací sdružuje řadu národních sekcí

mapa

Podrobnosti na www.icsglobal.org

prof novak sekretarV online volbách světového vedení ICS byli v listopadu 2021 pro období 2022 - 2023 zvoleni:

 - Prvním světovým viceprezidentem prof. MUDr. et PhDr. Karel Novák, DrSc.

 - Přídatným viceprezidentem prim. MUDr. Jindřích Šebor

 - Přídatnými guvernéry MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D. a doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.d.

 

Aktuálně

 

Jubilejní světový chirurgický kongres ICS 2015 v České republice

Významný úspěch České sekce ICS

Více informací