Nejdůležitější události v roce 2023

 

Světový kongres v Turecku
Ve dnech 7.-9. listopadu se uskutečnil světový kongres v Turecké Ankaře (odkaz na program zde). V dnech 5.-6. listopadu se uskutečnily volby do světového vedení ICS.

 

Ve volbách světového vedení ICS byli v listopadu 2023 v Ankaře pro období 2024-2025 opětovně zvoleni:

 - Prvním světovým viceprezidentem prof. MUDr. et PhDr. Karel Novák, DrSc. FICS

 - Přídatným viceprezidentem MUDr. Jindřich Šebor, FICS

 - Přídatnými guvernéry prof. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS FICS a MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D. FICS.

Turecko

 

Česko-Japonská sympozia 2023
V říjnu 2023 se uskutečnila 31.-33. Česko-Japonská chirurgická sympozia. Týden Česko-Japonských sympozií od 1.10. do 8.10., obohacen o další mezinárodní účast, byl hodnocen jako velice úspěšný.

esko japonsk sympozia 2023

 

Setkání národní sekce ICS USA
Aktivně se na meetingu národní sekce ICS USA v San Antoniu v Texasu v květnu r.2023 zúčastnili prim. MUDr. Matyáš a prim. MUDr. Nestrojil.

 

Rytíř českého lékařského stavu - doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

Ve čtvrtek 17. 3. 2022 byl v Břevnovském klášteře pasován již 28. rytíř českého lékařského stavu, dlouholetý člen ICS doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

Srdečně blahopřejeme.

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

Zdroj: ČLK

Čestné medaile

Předsednictvo ČLS JEP udělilo čestné medaile našim váženým členům Doc. MUDr. Karlovi Havlíčkovi, CSc. a prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc.

Srdečně blahopřejeme.

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Zdroj: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

25. Rytířem českého lékařského stavu

Čestný člen České sekce ICS a její bývalý sekretář Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc., emeritní přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice a LFUP v Olomouci, byl 14. března 2019 pasován dvacátým pátým Rytířem českého lékařského stavu.

Česká sekce ICS si tohoto ocenění váží a srdečně blahopřeje.

Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

Zdroj: Tempus Medicorum 4/2019

Celosvětové měřítko

International College of Surgeons je nejstarší světovou chirurgickou organizací. Je jedinou z těchto organizací, která oficiálně spolupracuje se světovou zdravotnickou organizací (WHO).

112 zemí všech kontinentů

Dnes má ICS šest kontinentálních federací, které sdružují 67 národních sekcí ve 112 zemích všech kontinentů. Je organizací výběrovou a dbá na vysokou odbornou a morální kvalitu svých členů. Výrazně přispěla k rozšíření kvalitní chirurgie do celého světa.

Nejstarší na světě

Československá a později Česká sekce ICS patří k nejstarším na světě. Za totalitních režimů byla jako nositel demokracie trnem v oku oficiálním politickým kruhům. Dnes je registrována jako oficiální občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou.

 
 

Cíle české sekce ICS

  •   Zprostředkovat českým chirurgům snadný kontakt se světem.
  •   Pravidelně komunikovat s předními chirurgy z celého světa.
  •   V rámci svých možností přispívat k celosvětovým úkolům ICS.
  •   Usnadnit publikační činnost v renomovaných časopisech.
  •   Navázat na úspěch celosvětového kongresu ICS v Praze v roce 2015.

Kontinentální federace

Každá z federací sdružuje řadu národních sekcí

mapa

Podrobnosti na www.icsglobal.org

Aktuálně

 

Jubilejní světový chirurgický kongres ICS 2015 v České republice

Významný úspěch České sekce ICS

Více informací