O nás

International College of Surgeons

International College of Surgeons je nejstarší světovou chirurgickou organizací. Je jedinou z těchto organizací, která oficiálně spolupracuje se světovou zdravotnickou organizací WHO. Byla založena v roce 1935 v Ženevě z iniciativy maďarského chirurga Maxe Thoreka a u jejího zrodu stáli čtyři další významní evropští chirurgové, mezi nimi i český profesor Arnold Jirásek. Max Thorek poté zajistil pro organizaci reprezentativní sídlo v Chicagu v němž spolu s Mezinárodním muzeem chirurgické vědy sídlí organizace dodnes. Tam sídlí ICS dodnes. Max Thorek se v USA vypracoval mezi nejpřednější světové chirurgy, zejména v oblasti chirurgie jícnu.

Dnes má organizace 67 národních sekcí a působí ve 112 zemích celého světa. Je organizací výběrovou a dbá na vysokou odbornou a morální kvalitu svých členů. Vydává vlastní impaktovaný časopis s názvem International surgery, organizuje pravidelně světové, kontinnentální a národní kongresy a řadu dalších forem mezinárodních styků. Snaži se přenášet moderní chirurgii z vyspělých do méně rozvinutých zemí celého světa. Disponuje bohatou sbírkou z chirurgické historie ve svém vlastnim muzeu v Chicagu.

Česká sekce ICS

Československá a později Česká sekce ICS patří k nejstarším na světě. Za obou totalitních režimů byla jako nositel demokracie v medicíně trnem v oku oficiálním politickým kruhům a její činost byla buď potlačena nebo silně omezována. V Československu se ale díky svým národním prezidentům nikdy nestala služkou nedemokratického systému a raději v době normalizace stála v ustraní.

Dosavadní prezidenti Československé a České sekce ICS:

V období samostatné České republiky se zejména prof. MUDr. M. Hájek, později s pomocí vědeckého sekretáře prof. K. Nováka zasloužil o renesanci činnosti České sekce. Ta v roce 1999 a opět v roce 2005 a s velkou slávou v roce 2015 uspořádala tři úspěšné kontinentální kongresy a vedle dalších mezinárodních aktivit rozvinula spolupráci s vyspělou chirurgií japonskou.

Česká sekce ICS se snaží otevřít styky s moderní světovou chirurgií i pro ty kolegy, kteří nemají ani finanční, ani časové možnosti pro dlouhodobé vzdělávací pobyty, ani pro návštěvy finančně náročných kongresů v zahraničí. V České republice působí organizace jako občanské sdruženi, řádně registrované Ministerstvem vnitra ČR s vlastní právní subjektivitou. Hmotně se opírá jen o členské příspěvky a sponzorské dary. Řádní členové, kteří prošli náročným procesem přijímacího řízení, mohou se svolením ústředí v Chicagu používat za jménem titul FICS.