Novinky

Souhrnné výsledky voleb České sekce ICS na období 2024 až 2025

Prezident: prof. MUDr. et PhDr. Karel Novák, DrSc. FICS

Zvolený prezident (president-elect): MUDr. Martin Sauer, FICS

Sekretář: MUDr. Pavel Póczoš, Ph.D. FICS

Pokladník: MUDr. Otto Johanides, FICS

Další členové výboru: MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D. FICS, MUDr. Miroslav Kavka, MBA FICS a MUDr. Jiří Matyáš, FICS

Revizní komise: MUDr. et ThMgr. Marcel Hájek, Ph.D. FICS, MUDr. Jindřich Šebor FICS, Dr. Hájek, doc. MUDr. Martin Sabol, Ph.D. FICS

Proběhla Česko-Japonská sympozia

Mezi prvním až osmým říjnem 2023 zorganizovala České sekce ICS tři tradiční Česko-Japonská chirurgická sympozia. Uskutečnila se v českých městech Poděbrady a Uherské Hradiště a poprvé v historii také v hlavním městě Slovenské republiky Bratislavě. Tato mise na Slovensko se stala výzvou k založení sekce ICS ve Slovenské republice. Vedle Čechů a Japonců se jako hosté zúčastnili i členové ICS z USA, Německa a Švýcarska a další chirurgové ze Slovenska. Odborná úroveň již 31. až 33. sympozia byla na všech třech místech vysoká jak co do úrovně přednášek, tak diskuse. Tradičně bohatý byl i doprovodný program, při němž účastníci ocenili krásy Čech, Moravy a západní části Slovenska. Sympozia poctil opakovaně svojí návštěvou velvyslanec Japonska v České republice a všichni zahraniční účastníci byli v Praze přijati předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milošem Vystrčilem, který šest z nich ocenil pamětními diplomy. Tradiční spolupráce chirurgů z opačných konců světa, nastartované již nežijícími profesory Osahiko Abem a Milošem Hájkem, je na poli ICS mimořádná a upevňuje soudržnost organizace.

esko japonsk sympozia 2023

Finální program Česko-Japonských sympozií

Je k dispozici finální program Česko-Japonských sympozií

Meeting národní sekce ICS USA v San Antoniu

Pro aktivní účast na meetingu národní sekce ICS USA v San Antoniu v Texasu květnu r.2023 byli nominováni  prim. MUDr. Matyáš a prim. MUDr. Nestrojil.

Japonsko -česká sympozia v Kurume, Jokohamě a Fukuoce.

V květnu padlo rozhodnutí, že delegaci doplní a povede prof. Novák. V září budou prof. Maedou upřesněny podmínky pro zisk nutných dokumentů pro vstup do Japonska. Aktualizované abstrakty a rozdělení ubytování odeslány.

Výsledky voleb výboru ČS-ICS pro období 2018 / 2019

Prezident: prof. MUDr. Karel Novák, DrSc. (2018 - 2019)

Prezident elect (prezident od 1. 1. 2020): Doc. MUDr. Jiří Froněk, PhD.

Sekretář: MUDr. Jindřich Šebor

Pokladník: MUDr. Vladimír Červinka, PhD.

Členové:

MUDr. et ThMgr. Marcel Hájek, PhD.

MUDr. Miroslav Kavka, MBA

MUDr. Martin Sauer

Revizor účtů: MUDr. Miroslav Pytlík

Pozvánka na Česko - japonská chirurgická sympozia 2018

Termín: 22. - 29. 9. 2018 
Místo:    Mariánské Lázně, Horšovský Týn, Praha a další města

Pozvánka na mezinárodní pracovní sympozium ve Weidenu 11. dubna 2018

Termín: 25. 3. 2018 
Místo: Klinikum Weiden, Söllnerstraße16, 92637 Weiden

Pozvánka na pracovní den a navazující plenární schůzi dne 2. - 4. března ve Frýdlantu

Termín: 2. - 4. 3. 2018 
Místo: Hotel Antonie Frýdlant, http://www.antoniehotel.cz/ 
Adresa: Zelená 905, Frýdlant, 464 01

Kongres Evropské federace ICS ve dnech 18. - 21. dubna 2018

Podrobnější informace byly již rozeslány všem členům sekce, ostatní viz. www.icsglobal.org

Odborné setkání chirurgů k 3. výročí vzniku Centra miniinvazivní chirurgie

Dne 6. 11. 2017 se uskutečnilo v Brně v hotelu International odborné setkání chirurgů. Akce byla organizována Českou sekcí ICS a SurGal Clinic Brno k 3. výročí vzniku Centra miniinvazivní chirurgie.

Volební schůze a plenární shromáždění

Termín volební schůze a zároveň plenárního shromáždění proběhne dne 11. 10. 2017 v IKEMu od 14:00.

Pozvánka na plenární schůzi ČS ICS

Termín: 10.5.2017 v 16.00 hod.

Místo: zasedací místnost firma Grumant, adresa: Uhříněves, ulice Bečovská

Celosvětový chirurgický kongres ICS v Kyotu, říjen 2016

Ve dnech 23.-26.10.2016 proběhl ve vzdáleném japonském městě Kyoto celosvětový chirurgický kongres ICS, kterého se zúčastnila členská základna české sekce ICS v čele s prezidentem doc. Jiřím Vokurkou. Kongresu se zúčastnilo na 2000 chirurgů z různých částí světa.

Věnujte prosím pozornost zápisům z plenárních schůzí a z výborových schůzí

Plenární schůze 23. 10. 2015 a 30. 3. 2016.
Výborové schůze 27. 11. 2105 a 8. 1. 2016.

Věnujte prosím pozornost zápisům

Věnujte pozornost zápisům z plenární schůze 23. 10. 2015 a z výborové schůze 27. 11. 2015.

Ocenění na světovém kongresu

Vedle 40 významných lékařů ze světa bylo za dlouhodobé úspěchy v medicíně a za obětavou práci pro ICS veřejně oceněno na doporučení České sekce ICS primátory hlavního města Prahy a města Plzně 10 českých lékařů:

Výsledky voleb výboru ČS-ICS pro období 2016 / 2017

Prezident: Doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. (2016 - 2017)

Prezident elect (prezident od 1. 1. 2018): Prof. MUDr. Karel Novák, DrSc.

Sekretář: MUDr. Jindřich Šebor

Pokladník: MUDr. Tomáš Paseka

Plán plenárních a výborových schůzí

Nejbližší výborová schůze proběhne 8. 1. 2016 v Brně. Nejbilžší plenární schůze 30. 3. 2016 v Praze.

Předběžný plán plenárních schůzí v roce 2015

Vzhledem ke světovému kongresu ICS 2015 v Praze a v Plzni je pro rok 2015 naplánován nezvykle velký počet plenárních schůzí.

Čestnými členy sekce jsou

Čestnými členy sekce v současné době jsou profesoři: Vl. Král, M. Hájek, J. Dvořák a M. Duda

Věnujte prosím pozornost zápisu ze schůze výboru sekce ze dne 12. 9. 2014

Pro vnitřní informace určené pouze členům je nově založeno úložiště dat, přístupné na adrese: https://icsczech.capsa.cz

Přístupové údaje získáte u sekretáře sekce prim. MUDr. J. Šebora.

Trvalý nárůst počtu členů

Počet členů České sekce ICS vzrostl od roku 2010 z 21 na 42.

V sekci nyní působí 10 profesorů, 6 docentů, 14 primářů, 11 specialistů a jeden junior fellow.
Mezi nimi tři ředitelé nemocnic.

Úspěšný průběh japonsko-českých chirurgických sympozií 2013

V dnech 20. - 26. 11. 2013 proběhlo v Nagoji dvacáté a v Tokiu dvacáté první japonsko-české chirurgické symposium. Jejich společenskou i odbornou stránku lze označit za jednu z nejvyšších v celé dosavadní historii vzájemných česko-japonských styků.

Nejbližší plenární schůze sekce

Nejbližší plenární schůze sekce se uskuteční 31. ledna 2014 od 16 hodin v malé zasedací síni v prvním patře Lékařského domu, sídla ČLS JEP.

Sokolská 26 Praha 2. Stanice metra I.P.Pavlova. Program bude včas oznámen.

Návštěva delegace české sekce ICS v Německu

Ve dnech 20. - 22. 9. 2013 se sedmičlená delegace naší sekce zúčastnila pracovních dnů německé sekce v Mühlheimu. Úspěšně jednala s německou sekcí.

Schůze výboru České sekce ICS

20. - 22. 9. 2013 jednal téměř úplný výbor sekce s německou sekcí ICS a při této příležitosti projednal celou řadu dalších záležitostí. Podrobnosti viz. zprávy prezidenta.

7. 8. 2013 od 17:00 v kanceláři sekce v Přístavní ulici 42 v Praze Holešovicích. Věnujte pozornost zápisu ze schůze.

Přípravy jubilejního světového kongresu 2015

Jsou v plném proudu. Proběhla a dále probíhá řada jednání s významnými institucemi a jednotlivci. 29.8. proběhlo úspěšné jednání prezidenta sekce s exekutivou ICS v Chicagu. Je dojednáno, že veškeré informace, které se týkají kongresu, budou na webových stránkách uveřejněny na přelomu let 2013 - 2104 po skončení kongresu v Thajsku. Do ledna 2014 budou též připraveny písemné formy prvních pozvánek. Další významnou příležitostí k propagaci kongresu bude evropský kongres v Soluni 2014.

Jubileum

Náš dlouholetý člen prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc. se v tomto roce dožil 70 let. Blahopřejeme! Čestné členství, o jehož návrhu výbor české sekce rozhodl 17. 5. 2013, prof. Dvořák přijal a bude mu slavnostně uděleno při nejbližší plenární schůzi.