Proběhla Česko-Japonská sympozia

Mezi prvním až osmým říjnem 2023 zorganizovala České sekce ICS tři tradiční Česko-Japonská chirurgická sympozia. Uskutečnila se v českých městech Poděbrady a Uherské Hradiště a poprvé v historii také v hlavním městě Slovenské republiky Bratislavě. Tato mise na Slovensko se stala výzvou k založení sekce ICS ve Slovenské republice. Vedle Čechů a Japonců se jako hosté zúčastnili i členové ICS z USA, Německa a Švýcarska a další chirurgové ze Slovenska. Odborná úroveň již 31. až 33. sympozia byla na všech třech místech vysoká jak co do úrovně přednášek, tak diskuse. Tradičně bohatý byl i doprovodný program, při němž účastníci ocenili krásy Čech, Moravy a západní části Slovenska. Sympozia poctil opakovaně svojí návštěvou velvyslanec Japonska v České republice a všichni zahraniční účastníci byli v Praze přijati předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milošem Vystrčilem, který šest z nich ocenil pamětními diplomy. Tradiční spolupráce chirurgů z opačných konců světa, nastartované již nežijícími profesory Osahiko Abem a Milošem Hájkem, je na poli ICS mimořádná a upevňuje soudržnost organizace.

esko japonsk sympozia 2023