Souhrnné výsledky voleb České sekce ICS na období 2024 až 2025

Prezident: prof. MUDr. et PhDr. Karel Novák, DrSc. FICS

Zvolený prezident (president-elect): MUDr. Martin Sauer, FICS

Sekretář: MUDr. Pavel Póczoš, Ph.D. FICS

Pokladník: MUDr. Otto Johanides, FICS

Další členové výboru: MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D. FICS, MUDr. Miroslav Kavka, MBA FICS a MUDr. Jiří Matyáš, FICS

Revizní komise: MUDr. et ThMgr. Marcel Hájek, Ph.D. FICS, MUDr. Jindřich Šebor FICS, Dr. Hájek, doc. MUDr. Martin Sabol, Ph.D. FICS