Pozvánka na Česko-Japonská sympozia říjen 2023

Pozvánka
Plakát