Program pro Česko-Japonská chirurgická sympozia

Stručný program Česko-Japonských sympozií ke stažení. Program bude dále upřesněn.