Zápis ze schůze výboru ČS ICS 13.1.2022

Zápis ze schůze výboru 13.1.2022