Zápis ze schůze výboru ČS ICS 24.4.2020

Zápis ze schůze výboru ČS ICS 24.4.2020 v Uhříněvsi