Zápis ze schůze výboru ČS ICS 19.6.2019

Zápis ze schůze výboru ČS ICS 19.6.2019 v Uhříněvsi