Výsledky voleb výboru a revizní komise pro období 2022 - 2023

Prezident : prof. MUDr. et PhDr. Karel Novák

Prezident elect : prim. MUDr. Martin Sauer

Sekretář: prim. MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.

Pokladník: MUDr. Otto Johanides

Členové výboru:  Prim. MUDr. Miroslav Kavka, MBA,  MUDr. Pavel Póczoš, Ph.D., MUDr. Tomáš Pantoflíček, Ph.D.

Revizní komise: prim. MUDr. Jindřich Šebor (předseda), MUDr. et ThMgr. Marcel Hájek, Ph.D., MUDr. Jiří Matyáš