Kongres Evropské federace ICS ve dnech 18. - 21. dubna 2018

Podrobnější informace byly již rozeslány všem členům sekce, ostatní viz. www.icsglobal.org