Výsledky voleb výboru ČS-ICS pro období 2018 / 2019

Prezident: prof. MUDr. Karel Novák, DrSc. (2018 - 2019)

Prezident elect (prezident od 1. 1. 2020): Doc. MUDr. Jiří Froněk, PhD.

Sekretář: MUDr. Jindřich Šebor

Pokladník: MUDr. Vladimír Červinka, PhD.

Členové:

MUDr. et ThMgr. Marcel Hájek, PhD.

MUDr. Miroslav Kavka, MBA

MUDr. Martin Sauer

Revizor účtů: MUDr. Miroslav Pytlík