Pozvánka na mezinárodní pracovní sympozium ve Weidenu 11. dubna 2018

Termín: 25. 3. 2018 
Místo: Klinikum Weiden, Söllnerstraße16, 92637 Weiden

Přihlášky k aktivní účasti prosíme odešlete na e-mailovou adresu prezidenta sekce do 15. 1. 2018.