Odborné setkání chirurgů k 3. výročí vzniku Centra miniinvazivní chirurgie

Dne 6. 11. 2017 se uskutečnilo v Brně v hotelu International odborné setkání chirurgů. Akce byla organizována Českou sekcí ICS a SurGal Clinic Brno k 3. výročí vzniku Centra miniinvazivní chirurgie.

K účasti se dostavilo 30 chirurgů z celé ČR, řada z nich byli členové ČS ICS. Uvítací projev přednesl doc.MUDr.Jiří Vokurka,CSc. (prezident ČS ICS), JUDr.Jitka Kellnerová (ředitelka SurGal Cĺinic Brno) a také prof.MUDr.Martin Bareš,Ph.D. (nově zvolený děkan Lékařské fakulty MU Brno na období 2018-2022). Mezi přednášejícími byli prof.M.Jacobs z Detroitu (USA), prof. Ameet G.Patel z Londýna (UK) a kolegové z IKEM Praha i Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno Bohunice. Všechny přednášky byly doprovázeny bohatou odbornou diskuzí. Celý odborný program byl nahrán na video a po editaci bude k dispozici pro zájemce.