Pozvánka na plenární schůzi ČS ICS

Termín: 10.5.2017 v 16.00 hod.

Místo: zasedací místnost firma Grumant, adresa: Uhříněves, ulice Bečovská

Program:

 1. Zahájení, schválení programu (Vokurka)
 2. uctění památky prof.Hájka
 3. organizace voleb ČS ICS na období 2018-2019 (Vokurka)
 4. volba volební komise (Hájek)
 5. členská základna, upřesnění kriterií nově přijímaných členů (Vokurka)
 6. finance- podrobná zpráva (Paseka)
 7. spolupráce s ČCHS – novým výborem (Vokurka)
 8. Weiden březen 2017 (Paseka)
 9. čs.-jap. sympozium 2018 (Novák)
 10. publikace (Červinka)
 11. různé
 12. termín a místo další plenární schůze Frýdlant říjen 2017 (Kohoutek)
 13. závěr (Vokurka)
 14. zápis ze schůze (Šebor)