Celosvětový chirurgický kongres ICS v Kyotu, říjen 2016

Ve dnech 23.-26.10.2016 proběhl ve vzdáleném japonském městě Kyoto celosvětový chirurgický kongres ICS, kterého se zúčastnila členská základna české sekce ICS v čele s prezidentem doc. Jiřím Vokurkou. Kongresu se zúčastnilo na 2000 chirurgů z různých částí světa.

 Česká sekce ICS se může pochlubit 14 aktivně přispěvšími speakery, mezi nimiž jsou špičky české chirurgie.

Samotný kongres byl bohatý na přednášky ze všech oborů chirurgie a byl jistě přínosem pro všechny účastníky, kteří měli jedinečnou možnost vyměnit si své poznatky. Nedílnou součástí vysoce kvalitního odborného programu konference byl i společenský program, který dostal svou nejvyšší vážnost a důstojnost poctou návštěvy Panujícího Císaře Akihito a jeho chotě císařovny Mičiko na zahajovacím ceremoniálu kongresu. Tento nevídaný zážitek byl samotnými japonskými pořadateli vnímán jako výraz nejvyšší pocty a neopakovatelného zážitku. Právě významné společenské i politické vazby prezidenta konference prof. Hisakazu Yamagishi byly důvodem návštěvy císařského páru.

Další významnou událostí na poli společensko-politickém bylo předání poselství z pražského magistrátu jménem primátorky Adriany Krnáčové z rukou pana profesora MUDr. Jana Pirka, primátorovi města Kyoto Daisaku Kadokawa.

Celosvětový kongres ICS s přispěním českých chirurgů překonal veškerá možná i nemožná očekávání a organizátorům akce patří cestou ČS ICS velká poklona a úcta.

Stránky kongresu: http://www.icskyoto2016.jp/index.html