Věnujte prosím pozornost zápisům z plenárních schůzí a z výborových schůzí

Plenární schůze 23. 10. 2015 a 30. 3. 2016.
Výborové schůze 27. 11. 2105 a 8. 1. 2016.