Výsledky voleb výboru ČS-ICS pro období 2016 / 2017

Prezident: Doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. (2016 - 2017)

Prezident elect (prezident od 1. 1. 2018): Prof. MUDr. Karel Novák, DrSc.

Sekretář: MUDr. Jindřich Šebor

Pokladník: MUDr. Tomáš Paseka

 

Členové:

MUDr. Vladimír Červinka, PhD.

MUDr. BcTh. Marcel Hájek, PhD.

MUDr. Jitka Vokurková, PhD.

Revizor účtů bude zvolen na první výborové schůzi.