Přípravy jubilejního světového kongresu 2015

Jsou v plném proudu. Proběhla a dále probíhá řada jednání s významnými institucemi a jednotlivci. 29.8. proběhlo úspěšné jednání prezidenta sekce s exekutivou ICS v Chicagu. Je dojednáno, že veškeré informace, které se týkají kongresu, budou na webových stránkách uveřejněny na přelomu let 2013 - 2104 po skončení kongresu v Thajsku. Do ledna 2014 budou též připraveny písemné formy prvních pozvánek. Další významnou příležitostí k propagaci kongresu bude evropský kongres v Soluni 2014.

Byla zajištěna podpora německé sekce ICS a projednána spolupráce české a německé sekce při kongresu. Dále se jedná se sekcí nizozemskou, rakouskou a japonskou.

Případné odpuštění odvodů členských příspěvků do centra ICS pro léta 2014 - 2017 exekutiva podporuje, ale čeká na schválení councilem v prosinci 2013.

O publikacích zkrácených verzí všech kongresovým sdělení bude jednat ředitel exekutivy Max Downham s šéfredaktorem časopisu Internatinal Surgary prof. Chanem v listopadu 2013 a bude tento požadavek podporovat.

Po úplném dokončení přípravy webových stránek zajistí jejich zařazení do oficiálních webových stránek ICS zástupce firmy Euroverlag s paní Jennifer Tran.

Výše členských příspěvků je definitivně stanovena. Základní poplatek před 16. 2. 2015 činí 550 USD = 11 000 Kč. Podrobné členění výše příspěvku bude na webových stránkách k dispozici ihned po jejich spuštění (viz. výše).