Věnujte prosím pozornost zápisům

Věnujte pozornost zápisům z plenární schůze 23. 10. 2015 a z výborové schůze 27. 11. 2015.