Čestnými členy sekce jsou

Čestnými členy sekce v současné době jsou profesoři: Vl. Král, M. Hájek, J. Dvořák a M. Duda