Úspěšný průběh japonsko-českých chirurgických sympozií 2013

V dnech 20. - 26. 11. 2013 proběhlo v Nagoji dvacáté a v Tokiu dvacáté první japonsko-české chirurgické symposium. Jejich společenskou i odbornou stránku lze označit za jednu z nejvyšších v celé dosavadní historii vzájemných česko-japonských styků.

Podrobným hodnocením byl pověřen doc. MUDr. Jiří Šiller, CSc. a lze ho očekávat v nejbližších dnech. Japonská strana přislíbila účast na jubilejním světovém kongresu 2015 v Praze a v lednu 2014 projedná možnost podpory mnohem širší japonské delegace než bývalo zvykem. Česká strana je pozvána na bienální světový kongres v roce 2016 v Kyoto.