Jubileum

Náš dlouholetý člen prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc. se v tomto roce dožil 70 let. Blahopřejeme! Čestné členství, o jehož návrhu výbor české sekce rozhodl 17. 5. 2013, prof. Dvořák přijal a bude mu slavnostně uděleno při nejbližší plenární schůzi.

 

 

prof novak sekretarNa světovém kongresu ICS na Taiwanu v prvním listopadovém týdnu 2018 byl sekretářem Evropské federace ICS a tím členem nejužšího vedení organizace zvolen prof. MUDr. Karel Novák, DrSc.

Den poté byl jmenován zasloužilým členem této organizace.

Funkce Evropského sekretáře je od roku 1938 nejvyšší pozicí , kterou zástupce české chirurgie v ICS dosáhl.