Jubileum

Náš dlouholetý člen prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc. se v tomto roce dožil 70 let. Blahopřejeme! Čestné členství, o jehož návrhu výbor české sekce rozhodl 17. 5. 2013, prof. Dvořák přijal a bude mu slavnostně uděleno při nejbližší plenární schůzi.